Reoviruslar

Reoviruslar, qobiqli viruslar – tarkibida RNKsi bоr dumaloq shaklli viruslar oilasi. Oqsil qobig’i ko’p qirrali bir yoki ikki qavatdan iborat.