Reley qonuni

Reley qonuni — muhitdagi sochilayotgan yorug’lik intensivligining yorug’lik to’lqin uzunligi X ning 4-darajasiga teskari mutanosibligini ifodalaydigan qonun: / ~ V. Bu qonun zarra o’lchamlari, sochilayotgan nurlanish X dan ancha kichik bo’lgan dielektrik muhit uchun o’rinlidir. 1871 yilda J.U. Reley topgan.