Reley

Reley — SGS birliklar tizimidagi solishtirma akustik qarshilik birligi. J.U. Reley sharafiga qo’yilgan. 1 Reley = 1 dinas/sm3 = Yuns/m3 = Yupas/m.