Retardantlar

Retardantlar (lotincha retardatio — kechikish, sekinlashish) — o’simliklar poyalari va novdalarining ortiqcha o’sib ketishini to’xtatadigan va yotib qolishiga chidamini kuchaytiradigan turli kimyoviy xususiyatli sintetik moddalar.