Retoromanlar

Retoromanlar — Italiya (ladinlar va friullar, 740 ming kishi, 1990-yillar o’rtalari) va Shveytsariya (romanshlar, 60 ming kishi) dagi xalqlar guruhi. Retoroman tilida so’zlashadi. Dindorlari — katoliklar va protestantlar.