Reysfeder

Reysfeder (nemischa reipen — chizmoq va Feder — Pero) — tush yoki boshqa suyuq bo’yoq bilan chiziqlar chizish uchun mo’ljallangan chizmachilik asbobi. Reysfeder bilan chiziqlar chizishda chizg’ich yoki lekalodan foydalaniladi. Reysfederning dastasi va perosi plastmassa yoki po’latdan yasaladi.