Reyter

Reyter — Angliyaning eng yirik axborot agentligi. 1851 yil Londonda Reyter (P. J. Reuter) tomonidan tashkil etilgan. Xususiy sohibkorlar tresti. Chet el xabarlarini tarqatadi.