Rinologiya

Rinologiya (Yunoncha rhinos — burun va … logiya) — otorinolaringologiyaning burun anatomiyasi, fiziologiyasi va Patologiyasini, shuningdek, burun kasalliklari, ularni davolash va oldini olishni o’rganadigan bo’limi.