Rishta

Rishta (Dracunculus medinensis) — to’garak chuvalchanglar (nematodalar) sinfiga mansub chuvalchang. Asosan, sut emizuvchilar terisi ostida parazitlik qiladi, drakunkulyoz kasalligiga sabab bo’ladi. Tirik lichinkalar tug’ib ko’payadi. Rishta tropik va subtropik mamlakatlarda tarqalgan; O’rta Osiyoda ba’zan yovvoyi yirtqich hayvonlarda uchrab turadi.