Rodentisidlar

Rodentisidlar (lotincha Rodentis kemiruvchi va caedo — o’ldiraman).