Rossiyada 1905-07 yillar inqilobi

Rossiyada 1905-07 yillar inqilobi – 1900 yil 27 yanvar shartnomasiga ko’ra, Amudaryo qirg’og’idagi 10514 desyatina yer (Termiz va uning atroflari) harbiy istehkomlar va chegara to’siklari qurilishi uchun ajratilib, mustamlakachilar qo’liga berildi. Yangi Termiz shahri Rossiya ixtiyoriga o’tgan. R.B.sh. natijasida Buxoro amirligi o’zining eng serhosil yerlari — Zarafshon vodiysining katta qismidan ajraldi, Sharqiy Buxorodagi mavqei zaiflashdi, Amudaryoning chap sohilidagi yerlarini Afg’onistonga berishga majbur bo’ldi, Rossiyaga siyosiy va iqtisodiy jihatdan tobe bo’lib qoldi. Ad.: O’zbekistonning yangi tarixi, 1-kitob [Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida], T., 2000.