Royalti, royyalti

Royalti, royyalti (inglizcha Royalty — qirol imtiyozlari) — 1) litsenziya bo’yicha tovarlar, ixtirolar, patentlar, nouxau, filmlar prokati va boshqalardan foydalanish huquqi uchun olingan foydadan davriy ajratmalar shaklidagi Litsenziya mukofoti; 2) yer osti boyliklarini qidirish va qazib olish huquqi uchun ijara haqi.