Salitsilat kislota

Salitsilat kislota, aspirin – аrоmatik oksikarbonat kislota. Ko’pchilik o’simliklar tarkibida erkin holda uchraydi. Masalan, moychechakda.