Salitsin

Salitsin – tol vа teraklarning po’stlog’ida uchraydigan glikozid modda.