Salmonella

Salmonella – bakteriyalar turkumi. Spora уа kapsulalar hosil qilmaydi. Ichterlama, salmonelloz kabi kasalliklarni qo’zg’atadi.