Sekretlar (o’simliklarda)

Sekretlar (o’simliklarda), ajratilgan moddalar – o’simlikdagi ajratuvchi hujayralar tomonidan ishlab chiqariladigan va o’simlik tanasida qoladigan suyuqlik – shiralar.