Selluloza

Selluloza – glukoza qoldiqlaridan tashkil topgan uglevod. O’simlik hujayrasining qobig’i asosan sellulozadan tashkil topgan.