Sensor a’zolar – Sezgi a’zolari

Sensor a’zolar – Sezgi a’zolari – idrok qilish, ko’rish, eshitish, hidlash, sezish hamda bilish a’zolari va boshqalar.