Sentrosoma

Sentrosoma – hujayra organoidi. Ikkita sentrioladan tashkil topgan. Sentrosomaning vazifasi hujayra bo’linishi bilan bog’liq.