Sensor hujayralar

Sensor hujayralar, sezgir hujayralar – umuгtqali hayvonlarning tashqi ta’sirlarni sezuvchi eng murakkab hujayralari: ko’rish, eshitish, hid bilish va boshqa shu kabi а’zolarga xos.