Shohusayn

Shohusayn-o’ta marhamatli, rahmdil, mehribonlar sardori