Shohxo’ja

Shohxo’ja-xo’jalar avlodiga mansub bola ulg’ayib martabalar egasi bo’lsin