Shoxlar

Shoxlar – ko’pgina tuyoqli hayvonlar bosh qismida joylashgan har xil shaklga ega shoxsimon moddali qattiq o’simtalar.