Shtamm

Shtamm – ma’lum manbadan olingan mikroorganizmning genetik jihatdan bir xildagi (toza) kulturasi.