Sifonli suvo’tlar

Sifonli suvo’tlar, naychasimon suvo’tlar – tanasi alohida hujayralarga bo’linmagan yashil suvo’tlar sinfi.