Sifonoforalar

Sifonoforalar – gidrozoylarning kichik sinfi. Erkin suzib yuruvchi kovakichli organizmlar, ya’ni meduzalar уа poliplarning vakillaridan iborat koloniya (to’da) bo’lib, uning yuqori qismida gaz bilan to’lgan pnevmatofor bоr. U koloniyaning vertikal (tik) ushlanib turishiga imkon beradi.