Siktik

Siktik Davriylik – hayvonlar xatti-harakati, ba’zi fiziologik jarayonlarining yashash sharoitiga muvofiq ravishda davriy o’zgarishi.