Siktik gul

Siktik gul, doirali (halqali gul) – barcha gul qismlari doira yoki halqa shaklida joylashgan gul.