Silikat g’isht

Silikat g’isht — qurilish ma- teriali. Ko’rinishi va o’lchamlari od- diy pishiq g’ishtga o’xshaydi. Oddiy sog’tuprokdan emas, kvars qumi (90— 92%) va so’ndirilgan ohak (8-10%) qorishmasidan tayyorlanadi. G’isht xum- donda pishirilmaydi, yuqori (200 at gacha) bosimda presslanadi, so’ngra avtoklavda 175° trada qizigan bug’da 8 at bosimda qotiriladi. Kulrang, hajm og’irligi 1700-1900 kg/m3. Oddiy g’ishtlar sin- Gari binolarning faqat er sirtidagi yuk ko’taruvchi devor va ustunlarini tiklash- da ishlatiladi. S.G’. silliq va kurkam bo’lganidan ustidan pardoz berish (mas, suvash) talab etilmaydi. Faqat g’isht qatorlari orsidagi (qorishma) choklarga ishlov beriladi. Suvga chidamliligi od- diy pishik, g’ishtnikidan past, tra 500° dan oshganda mustaxkamligi pasayadi.