Silliqlash

Silliqlash — turli material- lar (metall, tosh, yog’och va b.) ga jilvir qog’oz, jilvir tosh, abraziv materiallar yordamida ishqalab ishlov berish. Me- tallarga, asosan, silliqlash stanogida ishlov beriladi. M etall sirti risola- dagidek silliq chiqishi uchun unga bir necha marta ishlov berish kerak (har gal 0,005—0,05 mm chamasi katlam sidirila- Di). Toshlar sirti har xil yiriklikda- gi abraziv doira, plita, brusoklar b-n silliklash stanoklari, elektr asboblar yordamida silliklanadi. Yog’ochni Sdan oldin uni randalab, sirti shpaklyovka- lab olinadi, keyin turli mayinlik va qattiklikdagi (ya’ni har xil yiriklik- dagi) jilvir qog’oz b-n ishqalab sil- liklanadi. S. natijasida materiallar ko’rkamlashadi, korroziyabardoshligi va mustahkamligi ortadi. Silliklangan sirtlarni abraziv massa (yaltiratadigan tarkib) surkab, jilvir qog’oz, abraziv doira yordamida qo’lda va stanoklarda yal- tiratish jilolash deb ataladi.