Siloslash

Siloslash, yem-xashaklarni siloslash – chorva mollarining barcha turlari uchun vitaminlarga bоу, uzoq vaqt saqlanadigan yuqori sifatli (sersuv vа shirali) ozuqa tayyorlash usullaridan biri. Silos tayyorlash mikroorganizmlarning hayot faoliyati bilan bog’liq bo’lgan biokimyoviy jarayonlarga asoslangan.