So’lak

So’lak – so’lak bеzlаriningg og’iz bo’shlig’iga ajratadigan qovushoq, shirali suyuqligi (sekreti). Tarkibi, asosan, suv (98,5-99,5%) va unda erigan tuzlar, gazlar, organik birikmalar, leykotsitlar, amilaza va maltaza fermentlari hamda boshqa moddalardan tashkil topgan ovqatni hazm qilishda muhim ahamiyatga ega.