Suksessiya

Suksessiya, izchil almashinish – bir o’simlik guruhining boshqa tur o’simlik guruhlari bilan gallanib, almashishi. Bu jarayon tabiiy отillаг ta’sirida bo’ladi. Masalan, toshda dastlаb bakteriya va suvo’tlarning, keyin lishaynik hamda yo’sinlarning (shu muhitga mos hayvonot olami bilan) rivojlanishi, keyinchalik tuproq qavatining hosil bo’lishi bilan bog’liq navbatdagi gallanishlar.