Sinaps

Sinaps, ulanish, tutatish – asab hujayralarining bir-biri bilan yoki boshqa hujayralar bilan yondashish joyi.