Sinekologiya

Sinekologiya – ekologiyaning o’simlik, hayvon, mikroorganizmlarning har xil turlarini o’z ichiga olgan uyushma уа fitotsenozlardagi hayoti hamda yashash muhiti bilan bog’liq munosabatini o’rganadigan sohasi.