Singamiya

Singamiya, jinsiy qo’shilish – o’simlik, hayvon vа odamda erkak hamda urg’ochi jinsiy hujayralarning qo’shilib, otalanishning rо’у berishi. Jinsiy ko’payishning asosiy turi.