Sirenalar

Sirenalar – sut emizuvchilar turkumi. Panjali kurakoyoqlari bоr. Asosan tropik zonalarda keng tarqalgan. O’simliklar bilan ovqatlanadi.