Sitoplazmatik irsiyat

Sitoplazmatik irsiyat – hujayra yadrosi bilan bog’liq bo’lmagan irsiyat. Bunda ayrim irsiy belgilarning avloddan-avlodga ko’chirilishi o’simlik vа hayvon hujayralarining sitoplazmasidagi оmillаr (xloroplast yoki mitoxondriya) orqali amalga oshiriladi.