Solishtirma elektr qarshilik

Solishtirma elektr qarshilik — uzunligi 1 metr, ko’ndalang kesim yuzi 1 m2 bo’lgan bir jinsli to’g’ri tsilindrik o’tkazgichning elektr qarshiligi. Metall va qotishmalarning ko’pchiligida bir necha Kelvin gradusi tartibidagi trada Solishtirma elektr qarshilik sakrab nolga aylanadi va undan ham past temperaturalarda r=0 saqlanib qoladi. Bu hodisa o’ta o’tkazuvchanlik deb ataladi.