Spektrofotometriya

Spektrofotometriya – o’lchashlar texnikasining spektrometriya, fotometriya va metrologiyani o’z ichiga olgan sohasi. Spektrlarning yutilishi, qaytarilishi, tarqatilishi spectral koeffisientlarini hamda muhitlar, qoplamalar, sirtlar, nurlatgichlarning spektral yorqinliklarini miqdoriy o’lchash usullari va sabablarini ishlab chiqish bilan shug’ullanadi.