SPID

SPID – OIТS (orttirilgan immune taqchilligi sindromi) – odam organizmi himoya tizimining sustlashishi bilan bog’liq virusli kasallik. Kasallik jinsiy aloqa, donor qoni yoki yaxshi tozalanmagan shpris ignalari orqali yuqishi mumkin. Kasalning oldi оlinmasa, hozircha davolash qiyin.