Spiroxetalar

Spiroxetalar – hujayralari uzun spiralsimon buralgan bakteriyalar tartibi. Hujayra qobig’iga ega bo’lgan protoplazmatik silindrdan iborat. O’ta harakatchan, ko’pchiligi yuqumli kasalliklar tarqatadi.