Spirulina

Spirulina – ko’k-yashil suvo’tlar turkumi, oqsilga bоу. Afrika (Chad), Lotin Amerikasi (Meksika)dagi ko’lmak suvlarda o’sadigan xillaridan yerli xalq ozuqa sifatida foydalanadi. O’zbekistonda ipakchilik уа раrrапdachilikda foydalanish tavsiya qilingan.