Spontan

Spontan, tabiiy, ixtiyoriy – o’z-o’zidan ichki ta’sirlar natijasida (ichki ehtiyojga ko’ra) birdaniga o’zgarib ketuvchi hodisa. Masalan, spontan mutatsiya.