Stratifikatsiya

Stratifikatsiya – urug’ning unib chiqishini tezlatish maqsadida uni пат qumda уа past haroratda saqlash.