Sublimatsiya

Sublimatsiya – moddaning qattiq holatdan suyulmasdan turib, to’g’ridan- to’g’ri gazsimon holatga o’tishi.