Suv o’simliklari

Suv o’simliklari – suv ichida yoki suvda qalqib o’suvchi o’simliklar.