T-limfotsitlar

T-limfotsitlar – timusda rivojlanuvchi limfositlar bо’lib, keyinchalik qon bilan limfatik tugunchalar hamda ovqat hazm qilish yo’lining boshqa qismlariga o’tadi-da, T-limfotsitlarga aylanadi. Hujayra immunitetining shakllanishida muhim ahamiyatga ega.