Toksikologiya

Toksikologiya – zaharli moddalarning xossalari, organizmga ta’siri hamda ularga qarshi tadbirlar haqidagi fan.