Timus

Timus, bo’qoq bezi, ayrisimon bеz – umurtqali hayvonlar himoya tizimining markaziy a’zosi. Odamning ko’krak bo’shlig’ida joylashgan.